Monday, October 16, 2006

Quiz Prize Distribution at Mysore

೨೦೦೬ ರ ಶಾರದಾ ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು

0 Comments:

Post a Comment

<< Home